Publicerad 29.11.2019

”Välfärdsstatens bas är ett kollektivt ansvar”

Finlands Lucia 2019 kröns av president Tarja Halonen. Hon uppskattar luciatraditionen och luciainsamlingens mål: att stöda utsatta familjer på olika sätt.

President Tarja Halonen bjuder på kaffe och pepparkakor på sitt kontor i Hagnäs, förevisar det lilla söta pepparkakshuset hon köpt på marknad och beklagar att de större var slut. Presidenten talar varmt om den annalkande jultiden – och om lucia som står för ljuset.

– Mitt i vintern, och framför allt när vintrarna har blivit varmare och mörkare, är det viktigt att berätta att ljuset vinner – och ljuset symboliserar här alla positiva saker.

– Ser man på luciatraditionen som helhet och hur det hela fick sin början i Sicilien, så berättar den ju på sätt och vis om uppvaknande feminism. En självständig flicka står på sig och vill gå sin egen väg. Även om berättelsen är mycket tragisk och grym.

I tolv års tid fick Tarja Halonen ta emot lucia som republikens president.

– Det var mycket fint då lucia kom och hälsade på oss, det inledde hela juletiden på Talludden. Jag har många fina minnen från de besöken. Sen är jag ju helsingforsare, så jag har sett lucia varje år – det är en tradition som både svensk- och finskspråkiga helsingforsare känner, och från pappas sida har jag också svenskspråkig släkt.


Vi måste säga ifrån

Folkhälsans luciatradition har i 70 år hjälpt och stött utsatta familjer på olika sätt.

– Nuförtiden vet vi mycket bättre än förr att de första åren i barnens liv är mycket viktiga, att familjen utgör en viktig bas och att vi måste hjälpa de familjer som behöver stöd.

– Vad gäller Folkhälsans del i luciatraditionen handlar det ju mycket om det nordiska välfärdssamhället och hur man kan göra saker bättre tillsammans. Människor glömmer ofta att välfärdsstatens bas är ett kollektivt ansvar. En del har handlat om att delegera till staten, kommunerna, kyrkan – men det är inte allt. Det behövs sociala organisationer och enskilda människor för att hitta de tomrum där det behövs hjälp och brobygge.

President Halonen understryker gång på gång att det finns mycket var och en kan göra också i mindre utsträckning. Vem som helst kan vara utsatt, det gäller att öppna ögonen och se sig omkring.

– Det talas mycket om hybridkrig, men för att minska polariseringen borde vi kanske ta fram en hybridförmåga: att vi alltid kunde vara närvarande, på samma sätt som de som försöker bygga hatet. Vi måste lyssna med hjärtat och alltid vara redo att säga ifrån.

– Men vi människor är inte heller heliga, även om lucia nästan är det – så vi måste också vara barmhärtiga mot oss själva. Alla gör vi fel.


Bättre samhällsatmosfär

Tarja Halonen har varit banbrytande som Finlands hittills enda kvinnliga president och enda kvinnliga utrikesminister och uppskattar också därför luciatraditionen med en stark och modig kvinna i centrum.

– Once is not enough, brukar jag säga på engelska.

Men det är inte bara flickor och kvinnor hon jobbar för, utan jämlikhet och lika villkor för alla.

– Flickor kan göra vad som helst, pojkar kan göra vad som helst, och drömmarna utgör en bro till framtiden. När jag träffar barn brukar jag ibland säga: det är inte viktigt vad du vill bli, utan vad du vill göra.

Halonen har alltid jobbat för de mänskliga rättigheterna och stått på de svagas sida, liksom hon jobbat med olika minoriteter. Hon har också fått erfara den hårdnade samhällsatmosfären i form av hatretorik.

– Häromdagen uttryckte jag på Twitter mitt stöd för inrikesminister Maria Ohisalo sedan hon uttalat sig om asylfrågor. Ni kan inte ana den mängd skräp som har skickats till mig sedan dess. Det väckte hemskt mycket hat. Jag tänker att det är nytt för det samhälle som vuxit fram under de senaste tio åren, och det är en mycket dålig sak. Men jag önskar att jag för min del kan hjälpa och stöda människor och organisationer, såsom Folkhälsan, att försöka skapa en bättre samhällsatmosfär.


President Halonen jobbar fortfarande mycket, såväl i Finland som globalt, och medger att det är svårt att säga nej – framför allt för att en så stor del av solidaritetsarbetet i Finland görs vid sidan om annat.

– Men det är fint att kunna göra det hela livet. Det är ett sätt att leva, jag får själv också mycket ut av det, och min man är helt likadan. Ibland när vi sitter på samma möte skrattar vi och brukar säga att i dag har vi familjedag.

President Halonen är van att uppträda inför stor publik men medger att det ändå känns ett litet pirr inför luciakröningen.

– Det är spännande! Det känns lite som när jag var skolbarn, och det är en fin känsla.

Text: Mira Honkavaara
Foto: Jenny Blomqvist