Publicerad 7.11.2019

Lyssna: Hur kan man bearbeta barns trauman?

Vad händer i sinnet hos barn som blir vittne till våld mellan sina föräldrar eller andra anhöriga?

Vad händer i sinnet hos barn som blir vittne till våld mellan sina föräldrar eller andra anhöriga? Hurudana psykiska sår kan våldsupplevelser inom familjen ge upphov till och hur kan man rent konkret hjälpa barn att bearbeta trauman?

Det här diskuterar Folkhälsans sakkunniga i familjearbete, Britt-Helen-Tuomela Holti, och psykologen Petra Zilliacus tillsammans med kommunikatören Hanna Rundell. Tuomela-Holti och Zilliacus utbildar personer inom olika yrken som jobbar med barn i att föra krissamtal med Trappan-metoden. Trappan fokuserar på stegvis bearbetning med hjälp av rekonstruktion. Folkhälsans Trappan-utbildning möjliggörs tack vare medlen från luciainsamlingen.

Länk till audiointervju på Soundcloud.

Läs mer om Trappan-metoden.