"Vem som helst kan bli utsatt, det är ingen av oss som har några garantier här i livet"

Luciainsamlingen samlar in pengar för att hjälpa personer som av olika orsaker lever under pressade förhållanden. I fjol inbringade insamlingen 174 700 euro.

 

Så här deltar du i insamlingen

Donation med MobilePay.
Om du vill använda MobilePay appen kan du betala in önskad summa till numret 61638.
100% av din donation tillfaller insamlingen om du använder MobilePay.

Donation genom överföring till bankkonto.
Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa på något av våra insamlingskonton:
Aktia FI12 4055 1120 0450 79
Nordea FI64 1562 3000 1093 32
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

Donation med SMS meddelande.
Du kan även donera 5, 10 eller 20€ per SMS genom att skicka ett sms till nummer 17191.
För att donera 5€ skriver du: 5e lucia ditt namn.
Vänligen notera att avgiften som SMS tjänsten uppbär från oss är hög, och om du använder en annan metod än SMS tillfaller en större del av summan luciainsamlingen. (Av en SMS-donation på 5€ tillfaller 3,20€ insamlingen, av 10€ tillfaller 6,60€ insamlingen och av 20€ tillfaller 13,60€ insamlingen). 

 

–  Vem som helst kan bli utsatt, det är ingen av oss som har några garantier här i livet. Det kan handla om sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa. Coronan har drabbat många hårt och skyddsnäten har blivit mindre, då hobbyer varit på paus under långa tider och mor- och farföräldrar inte har kunnat hjälpa till, säger Britt-Helen Tuomela-Holti, sakkunnig i familjearbete på Folkhälsan.

FamiljeKraft-lägren ger familjerna en chans till semester och ett avbrott från vardagspusslet. Lägren, som ordnas i samarbete med Svenska semesterförbundet, har fått positiv feedback av deltagarna. Varje år ordnas 4–5 läger, och i varje läger deltar 10–12 barnfamiljer.

– Lägren är familjernas semester. Vi poängterar att programmet är frivilligt och uppmanar föräldrarna att lyssna på de egna behoven. Det är så många som kämpar i sin vardag och de flesta har en oerhört hög tröskel för att be om hjälp. På lägren kan vi erbjuda föräldrarna hjälp och ge dem en chans att slappna av, säger Tuomela-Holti.

Diskussioner och aktiviteter för stora och små 

Föräldrarna har möjlighet att delta i gruppdiskussioner varje dag och kan på så sätt både knyta nya kontakter och ta del av kamratstöd. Det är också möjligt att diskutera med ledarna i enrum.

Många familjer som deltar i lägren har någon stödåtgärd från en myndighet och får kanske någon service. Men det svåra är bara en bit av livet. I vår verksamhet handlar det om att ge kraft att stiga ur ekorrhjulet, få lite paus, träffa andra föräldrar med motsvarande situation.

Förutom diskussioner har föräldrarna även möjlighet att delta i olika fysiska aktiviteter. Aktiviteterna varierar från läger till läger men som exempel kan nämnas vattengymnastik, TRE och styrketräning. Under lägret ordnas också roliga familjeaktiviteter, och för barnens del är simningen populär år efter år.

– Barn- och ungdomsledarna gör ett fantastiskt jobb och ger barnen chansen att prova på nya saker, utmana sig själva och få känna att de lyckas. Barnen har bland annat fått rida, klättra och åka zip-lines.

Stöd och insikt om att man inte är ensam

I likhet med tidigare år fortsätter arbetet med personer som upplevt våld. Fri från förtryck är ett samarbete mellan Folkhälsan och Sensicoach där våldsutsatta kvinnor får träffas och diskutera under fem kvällar. Med hjälp av Luciamedlen ordnas också virtuella Balans i vardagen-grupper. I grupperna träffas föräldrar som har eller är i riskzonen för föräldraburnout sammanlagt sex gånger och de presenteras teori kring fenomenet föräldraburnout och erbjuds praktiska verktyg som kan användas i vardagen.

– Känslan av att inte vara ensam är viktig i denna sortens verksamhet. Kamratstödet hjälper folk att se att det inte bara strular ”hos oss”, utan också i andra familjer.   

Därtill återupptas Trappan-utbildningarna som varit på paus under pandemin. Utbildningarna riktar sig till professionella som arbetar med barn som bevittnat och upplevt våld i nära relationer.  Folkhälsan har utbildat i Trappan-modellen sedan 2010 och den ger barn som utsatts för våld en möjlighet att bearbeta traumatiska upplevelser.

Vi vet i dag att det är lika skadligt om ett barn bevittnar våld mellan sina föräldrar som om barnet själv utsätts för våld. Arbete med våldsutsatta barn är viktigt också med tanke på att det kan bryta ett mönster som annars kan gå vidare från generation till generation.

Så här kan du stödja insamlingen 

I samband med att du röstar på vem som ska bli Finlands Lucia deltar du i insamlingen. Du kan också delta i insamlingen utan att rösta på en kandidat, genom att överföra pengar till ett luciainsamlingskonto eller via MobilePay. 

Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa på något av våra insamlingskonton: 

Aktia FI12 4055 1120 0450 79 

Nordea FI64 1562 3000 1093 32 

Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73 

Du kan också stödja insamlingen genom att betala in önskad summa via MobilePay till numret 61638. 

Årets insamling pågår till 31.1.2023. Insamlingstillstånd har beviljats av Polisstyrelsen. Tillståndets nummer är RA/2021/98.