Publicerad 13.12.2023

Lucia med följe spred ljus och glädje i vinterkvällen

Finlands Lucia 2023 Madeleine Amoroso kröntes ikväll av Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi. Under kröningen fick publiken i kyrkan och tv-tittarna höra vacker sång och tänkvärda tal.

Precis som tidigare år fylldes Domkyrkan i Helsingfors av sorl, ljus och god stämning då Finlands Lucia 2023 Madeleine Amoroso blev krönt. Krönaren Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi, lyfte fram hur luciatraditionens historiska rötter förenas med Madeleine Amorosos egna rötter.

– Berättelsen om lucia går tillbaka till slutet av det tredje århundradets Syracusa, en anrik, antik hamnstad på Siciliens östkust. Lucia blev tidigt ett av den katolska kristenhetens största helgon och skyddshelgonet för Syracusa är faktiskt ett av de få helgon som övervintrat och till och med blommat upp i den narrativt och visuellt anspråkslösa nordiska traditionen, berättade Lindfelt.

 

– Kära Madeleine, att dina egna rötter finns i Sicilien, att dina farföräldrar fortfarande bor där är för dig lika naturligt och självklart som det är häpnadsväckande för oss som i dag ser dig iklädd alla de symboler som vi tillskriver helgongestalten från Syracusa. Kära lucia med följe, ni iklär er inte ljuset. Lucia är ljus i mörkret, hopp för barn och unga, för så många unga som kämpar med att räcka till, lucia är också tröst för de sörjande och mod för de ängsliga. Lucia – dina vapen är få, men ack så verkningsfulla: ljus och sång!

Efter sitt tal fäste Lindfelt årets luciasmycke runt halsen på Madeleine Amoroso. Årets smycke, som skapats av guldsmeden Heidi Amnell, hedrar de gamla anorna på ett modernt sätt. Diamanten i mitten av smycket har en nyans av champagne vilket symboliserar att lucia hämtar värme och ljus.

 

I mörkret lyser ljus

Kyrkoherde Johan Westerlund framförde sin hälsning och välkomnade publiken som deltog i kyrkan och på distans.

– Välkommen till kyrkan, lucia! Välkomna alla som sökt sig hit i dag! Välkomna alla som är med oss där ute någonstans! Världen verkar bli ständigt oroligare och söndrigare. Världen ropar efter fred. Till just den här världen kommer lucia med ljuset och sången, en strålande ljusbärare som visar oss att i mörkret lyser ljus, i tystnaden ljuder sång, i en krisdrabbad värld finns det godhet, omsorg och kärlek, sade Westerlund.

 

Siv Sandberg, ordförande för Samfundet Folkhälsan, lyfte fram symboliken kring årets luciasmycke och vikten av att se till att ingen i samhället lämnas utanför.

–  I mitten av årets luciasmycke finns en vacker blomma. Guldsmeden Heidi Amnell har berättat att blomman har en koppling till förra årets luciasmycke, där en sten föreställde ett frö. Fröet symboliserade början på något nytt och i årets smycke har fröet slagit ut i full blom. En av de viktigaste gåvorna vi kan ge våra medmänniskor är chansen att börja. Vi som redan är erfarna har ett särskilt ansvar för att öppna dörrarna för unga människor och ge dem en möjlighet att börja, växa och utvecklas. Vi som redan har det bra måste se till att ingen i samhället lämnas utanför, sade Sandberg.

I sitt tal tackade Sandberg alla som hittills bidragit till luciainsamlingen samt de frivilliga, samarbetsparter och anställda som genom sina insatser möjliggör luciakampanjen.

–  Luciainsamlingen bidrar till att ge familjer som lever i en pressad vardag en möjlighet till en ny början. Insamlingen pågår till den sista januari 2024. Tack till dig som redan deltagit i insamlingen! Jag vill också rikta ett tack till alla er som är med och förverkligar luciakampanjen i år: alla luciakandidater, Luciakören, luciaföräldrarna, våra samarbetsparter och Folkhälsans personal. Årets lucia Madeleine: Lycka till i ditt uppdrag. Det är många som gläds åt att få se dig. Jag vill önska er alla en fin fortsättning på luciakvällen! Hyvää Lucian päivää!

Kröningens gästartist i år var cellisten Daniel Schultz som framförde stycket Après un rêve. Schultz uppträdde även tillsammans med Luciakören och Granhultsskolans kör, åk 4–6.

Luciakörens långvariga dirigent Jannike Sandström lyfte fram att den delvis förnyade Luciakören vill fungera som en röst för glädje, värme och ljus.

– Olika röster finns runt omkring oss i världen hela tiden. Yttre, inre, goda, dåliga, glada, sorgsna, helande, befriande. Barnen sjöng “själens inre röst ska hitta fram” och det finns nog ingenting som är större än den positiva och glada röstens kraft. Och det är det vi i Luciakören vill förmedla; att sprida glädje och vara värmens och ljusets röster.

– Årets luciakör är till hälften nya tärnor, och de har visat ett enormt engagemang och en stark vilja att göra gott och hela kören är en stor del av luciainsamlingen. Finaste Lucia och Luciakören, tack för allt så här långt och tack för all den glädje ni kommer att sprida med era röster då ni åker ut på luciaturnén, sade Sandström.

 

Kortege och folkfest

 

 

Efter kröningen åkte lucia med följe genom ett vintrigt och vackert Helsingfors, där många åskådare samlat sig längs med kortegens rutt. Lucia och de cirka 30 andra frivillig har en intensiv tid framför sig i december och januari. Sammanlagt gör de över 100 besök runtom i landet bland annat på sjukhus, evenemang och äldreboenden. Finlands Lucia 2023 Madeleine Amoroso är frontfigur för insamlingen vars medel används för att stöda familjer och personer som har det tungt i vardagen.

– Man kan ännu bidra till luciainsamlingen om man känner för det, insamlingen fortsätter till januari, säger Madeleine Amoroso.

Under 2022 inbringade insamlingen 182 900 euro. En del används till Folkhälsans FamiljeKraft-läger, där familjer får chansen till viktigt kamratstöd och avbrott från vardagspusslet. Du kan läsa mera om och delta i insamlingen på www.lucia.fi.

Finlands Lucia förvaltas av Folkhälsan i samarbete med Hufvudstadsbladet och Svenska Yle.

 

 

Text: Markus Stubbe

Foto: Askar Ibragimov, Annika Sjöblom, Rosa Welander