Sjung i Luciakören

Luciakören uppträder tillsammans med Finlands Lucia på olika evenemang i december och januari.

Vill du vara en av lucias tärnor och sjunga med i kören?

Insjungningen för nya körmedlemmar ordnas måndag 9.10 kl. 17 i Folkhälsans huvudbyggnad, Topeliusgatan 20, Helsingfors. 

Luciakören övar intensivt i Helsingfors i oktober och november, vanligtvis en till två vardagar i veckan kl. 16.30–19.30. Det blir också en del veckoslutsövningar.

Vi önskar att du är van att sjunga i stämmor och att du vill satsa på uppdraget. Tipsa också gärna välsjungande kompisar, som du tror skulle bli ett bra komplement till luciakören. 

23.10 kl. 17 kör årets körövningar igång i Folkhälsans huvudbyggnad (Topeliusgatan 20). 

För mera information, kontakta lucia@folkhalsan.fi eller ring 050 360 7933.