Luciainsamlingen stöder barnfamiljer i utsatta situationer

De medel som fås genom luciainsamlingen används för att stöda utsatta barnfamiljer. En del används till Folkhälsans FamiljeKraft-läger, där familjer får chansen till viktigt kamratstöd och avbrott från vardagspusslet.

Så här deltar du i insamlingen

Donation med MobilePay.
Om du vill använda MobilePay appen kan du betala in önskad summa till numret 61638.
100% av din donation tillfaller insamlingen om du använder MobilePay.

Donation genom överföring till bankkonto.
Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa på något av våra insamlingskonton:
Aktia FI12 4055 1120 0450 79
Nordea FI64 1562 3000 1093 32
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

Donation med SMS meddelande.
Du kan även donera 5, 10 eller 20€ per SMS genom att skicka ett sms till nummer 17191.
För att donera 5€ skriver du: 5e lucia ditt namn.
Vänligen notera att avgiften som SMS tjänsten uppbär från oss är hög, och om du använder en annan metod än SMS tillfaller en större del av summan luciainsamlingen. (Av en SMS-donation på 5€ tillfaller 3,20€ insamlingen, av 10€ tillfaller 6,60€ insamlingen och av 20€ tillfaller 13,60€ insamlingen). 

 

 

Luciainsamlingen samlar in pengar för att stöda personer som av olika orsaker lever under pressade förhållanden. Under 2022 inbringade insamlingen 182 900 euro. 


– Vem som helst kan bli utsatt, det är ingen av oss som har några garantier här i livet. Lägren är ämnade för familjer som saknar förutsättningar att själva ordna semestervistelse. Det kan handla om sjukdomar, psykiska problem, svaga nätverk eller en kombination av många faktorer. Det är många som lever väldigt ensamma, det kommer ofta fram under lägren, säger Britt-Helen Tuomela-Holti, sakkunnig i familjearbete på Folkhälsan.

Det osäkra ekonomiska läget gör så att flera familjer än tidigare är i behov av stöd, vilket även syns i mängden ansökningar till FamiljeKraft-lägren.


– Under lägren kan familjerna delta i roliga aktiviteter utan att behöva fundera över vad de behöver välja bort i vardagen för att få ekonomin att gå ihop, säger Tuomela-Holti.  


FamiljeKraft-lägren ger familjerna en chans till semester och ett avbrott från vardagspusslet. Lägren, som ordnas i samarbete med Svenska semesterförbundet, får år efter år positiv feedback av deltagarna. Årligen ordnas 4 läger, varav ett varit specifikt inriktat till ensamstående föräldrar och deras barn. I varje läger deltar kring 10–12 barnfamiljer. 

Kamratstöd och program för både stora och små

Programmet på FamiljeKraft-lägren leds av Folkhälsans ledare, och på varje läger finns två ansvariga lägerledare samt sex eller sju myndiga barn- och ungdomsledare. Lägerdagarna är fyllda av roligt program, och familjerna väljer själva vad de vill delta i. Under en lägerdag får barnen bland annat spela, pyssla, simma, leka, spela bollspel, umgås och chilla tillsammans med ledarna. På lägren i Norrvalla finns möjlighet att klättra på klättervägg, på lägren i Ytterö brukar lägerdeltagarna prova på trampolinpark och rida. 


– Våra barn- och ungdomsledare gör ett fantastiskt jobb – det är så viktigt för barnen med bekräftelse och att få leka och spela tillsammans. 
Under tiden har föräldrarna möjlighet att delta i resursstärkande samtal med övriga vuxna. 


– Samtalen är helt frivilliga, och vi uppmanar föräldrarna att tänka på sina egna behov och fundera över vad just de behöver. Kanske är det vila, att få träna tillsammans medan barnen leker med våra barn- och ungdomsledare eller kamratstöd från andra i liknande situationer. Under diskussionerna med föräldrarna har vi märkt att just kamratstödet är väldigt värdefullt. Familjerna delar med sig av tips och vilka saker de själva provat på i sin vardag. Det är inte alltid lätt att ta emot hjälp, men då man hör att någon annan vågat söka hjälp kan det kännas lättare. 


Under lägren ordnas även mycket gemensamt program för familjerna, så som simning, skattjakt och bowling. Den sista lägerkvällen ordnas en fest för hela lägret, och bland annat på sommarlägren på Ytterö blir det då ofta en skattjakt på stranden samt umgänge kring lägerelden. 

Stöd, utbildning och rekreation

Förutom till FamiljeKraft-läger används luciamedlen till att stöda ensamstående föräldrar genom ett nätverk för enföräldersfamiljer i Svenskfinland med virtuella mötespunkter, så kallade virtuella byar. Genom dessa får föräldrar kontakt med andra ensamstående föräldrar, kan diskutera och utbyta tankar, känslor och erfarenheter kring föräldraskap och familjeliv, samt stöda och finnas där för varandra på olika sätt.

– Under nästa år kommer vi även att ordna aktivitetsdagar för ensamstående föräldrar samt deras barn på Norrvalla och Solvalla, där föräldrarna kan knyta kontakter med andra, och samtidigt få njuta av en trevlig dag och få sätta sig vid ett färdigt dukat bord, berättar Tuomela-Holti.

En del av insamlingsmedlen används även till att ordna virtuella kurser och kamratstödsgrupper för kvinnor som upplevt våld och förtryck i sitt förhållande.

– Vi ordnar nu den fjärde gruppen, det här är ett jätteviktigt tema att jobba med, ett tema det ofta inte pratas om så mycket, säger Tuomela-Holti. 

Så här kan du stöda insamlingen

I samband med att du röstar på vem som ska bli Finlands Lucia deltar du i insamlingen. Du kan också delta i insamlingen utan att rösta på en kandidat, genom att överföra pengar till ett luciainsamlingskonto eller via MobilePay.

Du kan stöda insamlingen genom att betala in önskad summa via MobilePay till numret 61638.

Om du vill delta i insamlingen kan du också betala in önskad summa på något av våra insamlingskonton:
Aktia FI12 4055 1120 0450 79
Nordea FI64 1562 3000 1093 32
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

Årets insamling pågår till 31.1.2024. Insamlingstillstånd har beviljats av Polisstyrelsen. Tillståndets nummer är RA/2021/98.