Publicerad 20.10.2020

Finlands Lucia 2020 – anpassningar till coronasituationen

Kröningen av Finlands Lucia i Helsingfors Domkyrka med efterföljande kortege har traditionellt varit en stor folkfest, som samlat en fullsatt domkyrka och omkring 30.000 personer på Senatstorget och längs kortegens rutt. I år råder en coronapandemi och luciafirandet måste anpassas för att vara så tryggt som möjligt ur smittskyddsperspektiv. Samtidigt anser Folkhälsan att det är viktigare än på länge att låta lucia sprida värme, ljus och hopp till alla som behöver det.

Folkhälsan följer myndigheternas anvisningar och gör allt organisationen kan för att luciafirandet ska vara tryggt både för lucia och hennes följe samt för dem hon besöker. Följande säkerhetsåtgärder planeras nu (20.10):

  • Vid luciakörens övningar vidtas försiktighetsåtgärder. Övningarna sker i mindre grupper och med en del på distans, körmedlemmarna bär ansiktsskydd och håller avstånd. Kören övar också i kortare pass, och i stora utrymmen.
  • Under kröningen är Helsingfors domkyrka inte öppen för publik. Vi minimerar antalet personer i kyrkan och har endast de som krävs för en stämningsfull tv-sändning på plats. Antalet tärnor är begränsat, liksom antalet körsångare och övriga musiker. Den nödvändiga personalen begränsar sig också till ett minimum, och det finns endast en fotograf och ett par journalister i kyrkan. Alla som inte syns i bild bär mask. Alla håller avstånd. För luciakörens del funderar vi på olika lösningar för att ljudet ska ljuda som det ska, utan att de står alltför nära varandra.
  • Ingen luciakortege ordnas i år. Lucia går ner för halva trappan utanför Domkyrkan, intervjuas där för tv och går tillbaka in igen. Utomstående får inte komma nära exempelvis för fotografier.
  • Luciamarknaden ordnas inte i år. 
  • Lucias traditionella besök på t.ex. sjukhus, äldreboenden och evenemang planeras för att kunna hållas på trygga sätt. Varje besök planeras enskilt med värdinstansen. Finlands Lucia och luciakören gör i allmänhet närmare 100 besök på sjukhus, äldreboenden, företag och evenemang i december och januari. I år kommer besöken att ske på plats i de fall besöken kan ordnas tryggt för alla parter, i annat fall sker besöken virtuellt. Tryggt för alla parter innebär bl.a. att det går att hålla avstånd mellan luciaföljet och publiken, och mellan personerna i publiken. Vi vill ändå göra vårt bästa för att alla ska få njuta av lucias värme och sång, också – och i synnerhet – i år.
  • Vi bandar in en video, som kan visas i de fall lucia inte kan komma på besök fysiskt. Möjlighet till virtuella besök i realtid, via t.ex. facetime eller direktsänding på nätet, planeras.
  • Ingen som känner sig det minsta sjuk eller är försatt i karantän får delta i något av evenemangen. Detta innebär att vi gör upp reservplaner för alla evenemang.

Folkhälsan följer kontinuerligt med läget och de rådande myndighetsrekommendationerna och anpassar planeringen enligt dem. Det är alltså fullt möjligt att alla planerade evenemang inte kommer att kunna genomföras – eller, i bästa fall, att vi kommer att kunna tillåta mer publik än vi nu tror.

Coronapandemin gör vintern extra tung för många. Medlen från luciainsamlingen används för att stöda familjer som kämpar med en jobbig vardag, vilket i år är speciellt angeläget. Folkhälsan vill med lucia bidra med hopp, värme och ljus.