Publicerad 9.2.2024

Finlands Lucia med följe tackar för luciasäsongen 2023

Finlands Lucia 2023 Madeleine Amoroso och Luciakören gladde tusentals människor med vacker sång under den gångna luciasäsongen. Årets luciainsamling inbringade 156 210,87 euro, och de insamlade medlen används för att hjälpa barnfamiljer i utsatta situationer.

Finlands Lucia 2023 Madeleine Amoroso och luciatärnorna mötte tusentals människor under sin turné. Även Wilma Grönqvist, Finlands Lucia 2022, lussade i år, och sammanlagt gjordes 110 besök på bland annat sjukhus, boenden, daghem, konserter och julfester. Den direktsända kröningen från domkyrkan i Helsingfors sågs av 92 000 personer och ett folkhav mötte lucia med följe på Senatstorget.

– Den glädje och värme som lucia och tärnorna sprider berör många i decembermörkret. Frivilliginsatsen som lucia, kör och luciaföräldrar gör är helt otrolig. Antalet besök ökar för varje år och då är vi helt beroende av frivilligkrafter, berättar kampanjplanerare Annika Höglund, som sköter det praktiska kring Finlands Lucias turné.

Även många Folkhälsanföreningar gör en stor och uppskattad insats med egna luciaföljen lokalt.

Insamlingens medel används för att stöda barnfamiljer

Årets luciainsamling avslutades 31.1.2024 och inbringade 156 210,87 euro. De insamlade medlen används för att stöda barnfamiljer i utsatta situationer, bland annat i form av FamiljeKraft-läger.

– Vi är otroligt tacksamma för alla bidrag till luciainsamlingen, såväl stora som små. Med er hjälp kan vi fortsätta utveckla det stöd vi erbjuder åt dem som behöver det mest, säger Stina Heikkilä, HR- och utvecklingschef. 

Med hjälp av luciamedlen kunde Folkhälsan i samarbete med Svenska semesterförbundet år 2023 ordna 4 FamiljeKraft-läger, där familjer får möjlighet till kamratstöd och avbrott från vardagspusslet.

– I lägren deltog sammanlagt 39 familjer, som bestod av 59 vuxna och 91 barn. Också nästa år ordnar vi fyra FamiljeKraft-läger, varav ett läger är riktat för ensamstående föräldrar och deras barn. Lägren är otroligt uppskattade, det är många barnfamiljer som har det tufft i sin vardag, säger Pia Rosengård-Andersson, avdelningschef för familjer och relationer.

En del av insamlingsmedlen används även till att ordna virtuella kurser och kamratstödsgrupper för kvinnor som upplevt våld och förtryck i sitt förhållande, och följande grupp börjar under vårvintern. Dessutom används luciamedel även till att stöda ensamstående föräldrar genom ett nätverk för enföräldersfamiljer i Svenskfinland med virtuella mötespunkter och regionala träffar.

– För denna målgrupp har vi 2024 planerat in tre aktivitetsdagar och sex hobbydagar runt om i Svenskfinland. Aktivitetsdagarna inkluderar program och mat för hela dagen, medan tanken med hobbydagarna är att fokusera på en gemensam aktivitet för förälder och barn. Under dessa dagar kan föräldrarna i bästa fall också skapa sig egna nätverk lokalt, avslutar Rosengård-Andersson.

Tack till våra samarbetsparter

Finlands Lucia och luciainsamlingen genomförs med samlade krafter, och vi tackar för det fina samarbetet med Svenska Yle och Hufvudstadsbladet. Det är mångas insats som behövs för att få till den vackra luciatraditionen med såväl kröning, Luciamorgon som luciaturné och luciainsamlingen. Den frivilliga Luciakören, som i år till hälften bestod av nya sångare, arbetar intensivt under hösten för att kunna sprida ljus och glädje genom sången. Många frivilliga arbetar i kulisserna för att arrangemangen ska löpa på smidigt.

Ett stort tack riktas till våra samarbetsparter: ADD, Aktia, Amos Rex, Fazer Café Glogatan 3, Havi, Helsingfors domkyrkoförsamling, Hinaus Sjöberg, Johannes församling, Stockmann och Veho.

Bild: Askar Ibragimov