Publicerad 10.2.2022

Luciainsamlingen avslutad med fint resultat

Luciainsamlingen 2021 inbringade 174 700 euro, en ökning från året innan. Folkhälsan riktar ett varmt tack till alla som deltagit. Luciainsamlingen görs till förmån för utsatta barnfamiljer.

Luciainsamlingen har avslutats och då alla bidrag räknats visar insamlingen 2021 på 174 700 euro, jämfört med 171 500 euro året innan. Resultatet är fint – också med tanke på de utmanande pandemiomständigheter som gjorde att alla planerade evenemang inte kunde arrangeras.

– Vi är väldigt tacksamma över att så många väljer att stöda oss. Vi har sett att arbetet vi gör är viktigt, speciellt under coronatiden. I samarbete med Semesterförbundet ordnar vi i år sex FamiljeKraft-läger, det finns ett enormt behov för dem, berättar Pia Rosengård-Andersson, avdelningschef för familjer och relationer på Folkhälsan.

– En nyhet i år är att en del av luciamedlen stöder det vi kallar enastående föräldrar, personer som frivilligt eller ofrivilligt har barn ensamma. Därtill möjliggör luciamedlen utbildningar i Trappan-samtalsmetoden för personer som i sitt arbete möter barn och unga som bevittnat våld, samt kamratstöd för våldsutsatta i nära relationer.

Tack till samarbetsparter

Luciainsamlingen är en gemensam insats: Folkhälsan, Svenska Yle, Hufvudstadsbladet och många frivilliga bidrar på olika sätt till insamlingen och till att föra fram lucia som en ljusets fest i hela Finland.

Ett stort tack riktas till våra samarbetsparter i år: ADD, Aktia, Amos Rex, Fazer Café Glogatan 3, Finlands Nationalmuseum, Havi, Helsingfors domkyrkoförsamling, Johannes församling, Stockmann och Veho.

– Luciainsamlingen har varit speciellt viktig under den rådande pandemisituationen. Jag vill rikta ett varmt tack till alla, såväl privatpersoner som organisationer, som deltagit i luciainsamlingen. Alla bidrag, små som stora, hjälper barnfamiljer som har det svårt i sin vardag, säger Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede.

Läs mera om lucia och luciainsamlingen på lucia.fi.