Publicerad 14.10.2020

I år känns luciafirandet extra viktigt

Lucia kan komma med värme och tröst i den här speciella situationen, som känns konstig och annorlunda, med oroväckande nyheter och allt strängare restriktioner. Det är viktigt att vi skapar sammanhållning, står upp för det som är rätt och stöder dem som behöver det, säger årets luciajury.

– Luciatraditionen är en viktig, sammanbindande tradition för finlandssvenskarna, och sist och slutligen finns det inte speciellt många sådana. Luciatraditionen skapar sammanhållning mellan olika generationer. Det är något man kan glädjas åt tillsammans, i olika roller, säger Maria Saaristo, som tidigare i år disputerade med en studie om den finlandssvenska gruppidentitetens framväxt.

Maria Saaristo. Foto: Laura Karlin

Nu är hon producent för Hufvudstadsbladets nysatsning Hbl Junior, och tillsammans med Annvi Gardberg, undersökande redaktör på Yle, och Tino Singh, artist och vd för Two Dads Oy, bildar hon årets luciajury. Juryn är överens om att luciatraditionen är speciellt angelägen och viktig i år. Situationen i världen är dyster, och det känns som om det mesta ställs in.

Lucia är karismatisk, varm och modig

Jurymedlemmarna har klart för sig vilka egenskaper de söker hos Finlands Lucia 2020.

– Lucia är varm och välmenande, och samtidigt en modig person som vågar stå upp för dem som behöver det, säger Saaristo.

– Lucia ska kunna bära budskapet om ljus och hopp i mörkret, och för det behövs talang och trovärdighet. Karisma är det viktigaste, säger Singh, som gärna skulle modernisera traditionen och se olika slags lucior, till exempel av olika kön och etnicitet, i framtiden.

Tino Singh. Foto: © Onit Oy

Gardberg betonar musiken.

– Musik och sång gör att vi kommer närmare våra känslor. Det är jätteviktigt – och samtidigt extra svårt i år, eftersom många körer och musiker har tvingats ställa in övningar och konserter. Lucia och luciakörens sång kan ge värme och tröst i den här tiden som är så konstig och annorlunda, säger hon.

Annvi Gardberg. Foto: Taisto Lapila, Yle

Luciainsamlingen till stöd för utsatta barnfamiljer

Finlands Lucia är frontfigur för luciainsamlingen, vars medel används till att stöda barnfamiljer som har det tungt. Orsakerna bakom kan vara många, till exempel fattigdom, sjukdom eller brist på nära, stödjande relationer. Detta kan göra att föräldrarna löper risk för att bli utmattade och inte orka med sitt föräldraskap, trots att viljan och förmågan finns. I år lägger coronapandemin sten på börda för familjer som kanske redan tidigare låg på gränsen för vad de orkade med. 

Luciainsamlingen 2019 inbringade sammanlagt 181 000 euro. De insamlade medlen används till förebyggande arbete för barnfamiljer som har det svårt. Också i år går pengarna oavkortat till barnfamiljer som behöver stöd. Luciajuryn upplever att insamlingen, och nyttan man kan göra med medlen som samlas in, är viktigare än på länge.

– Det är viktigt att vi stöder dem som lever i brist, under svåra omständigheter. Jag vill säga till alla som följer lucia: nu är det dags att ge, säger Singh.

Det är något magiskt över lucia, över både små och stora lucior som skrider fram genom höstmörkret

Folkhälsan delar inte ut bidrag till enskilda familjer, utan ordnar i stället verksamhet som stöder barnfamiljer som löper risk för att bli utmattade. Intäkterna från insamlingen används bland annat till FamiljeKraft-läger som ger föräldrarna möjlighet att under några dagar lämna de vardagliga sysslorna och i stället få tid att fundera på sitt föräldraskap. Samtidigt ges barnen möjligheter till fritidssysselsättningar de kanske annars inte kunde få pröva på.

Kandidaterna presenteras i slutet av oktober

Luciajuryn gör sitt val den 21 oktober. Samma dag presenteras listan på årets tio luciakandidater. I samband med De tios dag den 28 oktober och under veckorna som följer presenteras de tio kandidaterna närmare.

Finlands Lucia lyser klart var hon än rör sig, inte minst i direktsänd TV under kröningsceremonin i Helsingfors domkyrka. Juryn påminner dock om vikten av alla slags luciatåg. Luciatraditionen skänker glädje åt alla parter, oberoende av om man ser på ett luciatåg eller om man själv är stjärngosse, lucia eller tärna hemma, i skolan, på dagis eller på ett ålderdomshem. Som Saaristo uttrycker det:

– Det är något magiskt över lucia, över både små och stora lucior som skrider fram genom höstmörkret.