Publicerad 14.10.2021

Lucia påminner om det goda i världen

Finlands Lucia står i spetsen för en stor, gemensam satsning, där en mångskiftande grupp frivilliga hjälps åt att sprida glädje och samla in medel som används för att stöda barnfamiljer som har det svårt. Årets luciajury söker kandidater som känner för och verkligen vill ta sig an uppdraget, som är positiva till sin natur och vana sångare.

Lucia är ett ljus när det är som mörkast – det är årets luciajury överens om. Luciajuryn 2021 består av HBL:s chefredaktör Erja YläjärviYles programledare Nicke Aldén och Finlands Lucia 2017 Anna-Kajsa Edström. 

Anna-Kajsa Edström. Foto: Askar Ibragimov 

– Lucia är en påminnelse om att det finns gott i världen. När det är mörkt – både helt konkret och kanske i livet – finns det människor som vill ge av sin tid och komma med hopp. Det är det som lucia står för: alla behöver inte göra allt, men alla kan göra något litet. Det finaste du kan ge är din tid, säger Anna-Kajsa Edström. 

Nicke Aldén. Foto: Carina Ahlskog/Yle

– Det är en viktig och fin tradition på alla sätt och vis. Jag tänker framför allt på alla besök som lucia gör, hur fint och värdefullt det är. Det känns extra viktigt i år efter fjolårets begränsningar. Jag fick en behaglig känsla i kroppen när jag läste att evenemangen och besöken verkar vara tillbaka i normala banor i år, säger Nicke Aldén. 

Inre egenskaperna avgör 

Luciajuryn väljer tio kandidater bland de förslag som skickats in. Medlemmarna har klart för sig vilka egenskaper de söker i luciakandidaterna – och det handlar inte över huvud taget om utseendemässiga egenskaper. 

Erja Yläjärvi. Foto: Cata Portin/HBL

– Lucia kommer som ett ljus mitt i mörkret, så jag kommer att försöka hitta kandidater som har en ljus och positiv attityd till livet, säger Erja Yläjärvi. 

Edström har själv erfarenhet av vad som krävs av Finlands Lucia under de intensiva vinterveckorna.  

– Jag kommer att leta efter en människa som genuint vill dela med sig av sin tid. Och rent praktiskt: någon som har erfarenhet av att sjunga. Lucia kommer att behöva sjunga mycket och lära sig snabbt, det är en intensiv inlärningsperiod. Därför är det viktigt att lucia har intresset, men också kapaciteten, rent musikaliskt. 

Luciainsamlingen till stöd för utsatta barnfamiljer 

Finlands Lucia är frontfigur för luciainsamlingen, vars medel används till att stöda barnfamiljer som har det tungt. Orsakerna bakom kan vara många, till exempel ekonomiska bekymmer, sjukdom eller brist på nära, stödjande relationer – och i år dessutom de ytterligare påfrestningar som coronapandemin medfört. Intäkterna från insamlingen används bland annat till FamiljeKraft-läger, som ordnas i samarbete med Svenska semesterförbundet. 

Luciainsamlingen 2020 inbringade sammanlagt 171 000 euro.  

Kandidaterna presenteras i slutet av oktober 

Luciajuryn gör sitt val den 20 oktober. Samma dag presenteras listan på årets tio luciakandidater. I samband med De tios dag den 25 oktober och under veckorna som följer presenteras de tio kandidaterna närmare.