Publicerad 29.11.2020

”Vi förenas i vår vilja att trygga barns och ungas rättigheter”

Finlands Lucia 2020 kröns av undervisningsminister Li Andersson. Hon uppskattar luciainsamlingens ändamål; att hjälpa barnfamiljer som kämpar med en tung vardag.

Det är fredagseftermiddag och det mörknar redan utomhus, trots att klockan bara är halv fyra. På undervisningsminister Li Anderssons kontor är ljusskenet dock varmt och välkomnande. Ministern har en lång arbetsvecka bakom sig, men tar sig gärna tid att berätta om sina tankar kring lucia och luciainsamlingen.

– Att kröna lucia är ett uppdrag jag absolut ville tacka ja till. Lucia är förknippat med värme och ljus, och är viktig för många, speciellt för många familjer.

Värme och ljus känns för de flesta alltid välkommet under årets mörkaste tid, men är kanske speciellt viktigt just i år då många haft det tungt på grund av den rådande coronaepidemin.

– Osäkerheten som vi alla varit tvungna att leva med påverkar oss psykiskt, den är tung att bära. Många som distansarbetar eller -studerar har säkert saknat det sociala umgänget som jobb och studier innebär. Tanken om en gemensam högtid, något att uppmärksamma tillsammans, är ännu viktigare i år.

 

Alla har rätt till en trygg undervisningsmiljö

Medlen från Folkhälsans luciainsamling används till att hjälpa barnfamiljer som kämpar med en tung vardag. Li Andersson tycker att ändamålet är speciellt viktigt ett år som detta.

– 2020 har varit ett tungt år för alla, och speciellt för de barnfamiljer som hade svårigheter redan innan epidemin började. Ett orosmoment vi har här på ministeriet har att göra med hur epidemin, restriktionerna och de beslut som fattats påverkat och lett till ökad ojämlikhet mellan barn. Alla kommer inte från en bakgrund där föräldrarna har möjlighet att finnas hemma och stöda under distansundervisning. Under hösten har många också vittnat om att illamåendet bland barn och unga har ökat.

Under den senaste tiden har mobbning i skolor och arbete mot mobbning diskuterats i flera forum.

– Det faktum att diskussionen kring mobbning väcker så mycket känslor är ett positivt tecken på att skyldigheten att trygga undervisningsmiljön är något som det finländska samhället värdesätter. I en tid då man talar om polarisering, meningsskiljaktigheter, populism och radikalisering förenas vi som samhälle i vår vilja att trygga barns och ungas rättigheter.

Syftet med det mobbningsförebyggande arbetet som görs är att försäkra att alla ska få känna sig som likvärdiga medlemmar i den egna gemenskapen.

– Ett av de viktigaste uppdragen vi har som samhälle är att trygga undervisningsmiljön för alla barn och unga. Skolan ska vara ett ställe dit man kommer för att lära sig, växa och vara den man är.

Andersson poängterar vikten av trygga vuxna för barn och unga, både hemma och i skolan, men lyfter även fram betydelsen av stöd för familjer.

– De satsningar vi gör för att stöda familjer är säkert de mest lönsamma investeringar ett samhälle kan göra. Vi måste hela tiden utveckla service och tjänster med låg tröskel, så familjer kan få stöd genast då problemen börjar hopa sig.

 

Att få vara den man är

Undervisningsminister Andersson lyfter gång på gång fram vikten av att barn och unga ska ha rätten att vara den de är. Enligt henne spelar det stor roll hur vi talar om flickor och pojkar i offentligheten, och ser att det fortfarande finns jobb kvar att göra på den fronten.

– Ser man på hur pojkar tilltalas i offentligheten, så tycker jag fortfarande modellen för hur man ska vara som pojke är ganska snäv, medan det för unga flickors del fortfarande finns många glastak som vi inte har lyckats söndra, inte ens i Finland, för att inte tala om globalt.

– Vi ska uppmuntra alla barn att få växa och bli den de är, utgående från de egna utgångspunkterna, inte utgående från några förutfattade meningar.

 

Också i samband med luciatraditionen är det enligt minister Andersson viktigt att se över hur man talar om ämnet och att tydligt föra fram vad lucia innehållsmässigt innebär – och att lucia handlar om att välja en förebild.

För minister Andersson själv har luciafirandet varit starkt kopplat till den egna skolgången, och hon minns att hon under skoltiden var med i en pjäs som handlade om lucias historia. De senaste åren har hon inte haft några speciella luciatraditioner, men i framtiden tror hon luciafirandet kommer få en större roll i familjens vardag.

– Nu när jag själv får barn hoppas jag på att lucia kan bli något att föra vidare i familjen. Jultraditionerna kommer nog att bli betydelsefulla också för mig på ett helt annat sätt än tidigare.

Text: Annika Sjöblom
Foto: Mikko Käkelä