Publicerad 23.11.2023

När det är som mörkast tänds ett hopp

Finlands Lucia 2023 kröns av Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi. Han uppskattar ändamålet med luciainsamlingen, att stöda barnfamiljer i utsatta situationer, och påminner om vikten av att som vuxen sträva efter att vara en genuin förebild för barn och unga.

Åbo domkyrka står ståtlig på andra sidan torget och bakom flyter Aura å stillsamt fram. Här, i Åbo Akademis huvudbyggnad, arbetar årets luciakrönare Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi. Om några veckor kommer han att stå längst fram i en annan domkyrka, den i Helsingfors, för att kröna Finlands Lucia Madeleine Amoroso.

Lindfelt berättar att det var ett självklart val att ställa upp som luciakrönare.

– Det känns hedersamt, då jag fick frågan blev jag först lite förvånad och sedan glad. Lucia kan ses som en väldigt fin manifestation av ljus i mörker.

Finlands Lucia är frontfigur för luciainsamlingen, vars medel används till att stöda barnfamiljer i utsatta situationer. Lindfelt uppskattar ändamålet med insamlingen.

– Polariseringen i samhället har ökat, likaså inkomstklyftorna. Det är bra att vi uppmärksammar barn, unga och familjer som har det svårt. Som förälder är det tungt att vara i en situation där man vill erbjuda sina barn möjligheter som andra har ifall man känner att det inte går. Insamlingen är en påminnelse om att samhället inte får glömma bort någon.

Samhället behöver alla unga

Som rektor ser Mikael Lindfelt att många unga har det bra i dag, men många mår också väldigt dåligt.

– Väldigt många har bra förutsättningar, vi har fortfarande en välfungerande skolvärld och unga ges en röst, möjligheter och vägar framåt i livet. Men visst finns det många orosmoln i dagens ungdomskultur och kraven på prestationerna ökar, pressen på att vara ung är högre än någonsin. Alla de här frågorna som alltid har funnits har kanske ytterligare spetsats till i sociala mediernas tidsålder.

Lindfelt ser en tudelning där en del hamnar i kläm och inte får de bästa förutsättningarna.

– När problem börjar skapas leder det ofta till en snöbollseffekt. Om föräldrar själva har det svårt är det oskyldiga barn och unga som hamnar i kläm, vilket tenderar att skapa flera problem. Och samhället behöver alla sina unga.

Samhällets ansvar i att se barn och unga går inte att förbise, men vikten av rollmodeller ska heller inte glömmas.

– Vi vuxna är alltid, oberoende av om vi vill det eller inte, något slags förebilder för barn och unga. Föräldraskap, och att vara vuxen över lag, handlar om att vara genuin och att sträva efter att vara en god medmänniska. Vi misslyckas och gör fel ibland, men strävan är det som förmedlas.

 

Levande tradition med genuint budskap

Lucia kommer med ljus och är för många en viktig tradition under den mörkaste tiden på året. Traditionen är levande och har under årens gång både diskuterats och utvecklats.

– Diskussionen behöver landa i annat än yttre attribut – kan symbolhandlingen föra fram något som håller på att falla i glömska i samhällets tempo? Precis som andra högtider handlar lucia om att påminna oss om någonting som är mänskligt viktigt. Lucia kopplas även till julen, precis som advent, i form av en vandring mot ljuset. När det är som allra mörkast tänds ett hopp – här börjar en vändning mot ett hopp om en framtid ur mörkret.

För Lindfelt själv har luciatraditionen alltid funnits där. Under barndomen i Karleby var det en stor sak då lucia kröntes och då hans son var yngre firades lucia i skolan.

– Jag har deltagit i flera kröningar i Åbo domkyrka. Luciafirandet är en del av min finlandssvenska identitet. I år missar jag Åbo lucia, men lånar gärna ut mig till Helsingfors och kröningen av Finlands Lucia!

Text: Annika Sjöblom
Bilder: Robert Seger