Publicerad 22.11.2022

Viktigt att påminna om att det finns hopp

Lucia 2022 kröns av Cecilia Huhtala, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. Hon uppfattar ljuset som lucia symboliserar som jätteviktigt, i synnerhet i dessa tider. Att traditionen dessutom kombineras med en insamling som stöder familjer, barn och ungdomar i svåra situationer ser hon som speciellt fint.

Ett av Folkhälsans största strategiska tyngdpunktsområden är att stärka känslan av sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande för barn, unga och familjer. Luciainsamlingen, med vars medel Folkhälsan hjälper familjer i utsatta situationer, är ett av verktygen för att verkställa strategin. I år kröns Finlands Lucia av frontfiguren för en annan organisation som arbetar för barns och ungas intressen – FSS ordförande Cecilia Huhtala.

– I dag har många det jobbigt, speciellt barn och unga. Forskningen visar att framtidstron sjunkit bland de unga och många mår dåligt. Det är viktigt att upprätthålla luciatraditionen, som sprider ljus till omvärlden och samlar in pengar för barn, unga och familjer, säger Huhtala.

 

Hon har tidigare arbetat som vårdbiträde och lyfter fram också luciabesöken och deras betydelse.

– Då lucia kommer, om det så är en lokal lucia eller Finlands Lucia, är det en fin händelse som förgyller dagen. Den sociala aspekten är också jätteviktig nu. Coronan finns ännu med oss, men nu får vi ändå träffas, och det är viktigt att lucia får besöka äldreboenden och sjukhus och träffa folk. Och sjunga! Luciaföljet sjunger jättefint, och sången sprider glädje och ro.

Lyfter fram de ungas röst

FSS drivs av unga, som arbetar för unga. Förbundet för fram de ungas röst i politiken, ordnar evenemang för unga, utbildar och vägleder dem, stöder dem och ser till att det finns demokrati i skolorna.

– Många unga mår bra, men de som mår dåligt mår ännu sämre än förut. Det är dåliga tider, många unga har svårt att se någon framtid. Det påverkar skolmotivationen – det känns lönlöst att läsa när man är osäker på om det finns en framtid. Just nu oroar sig många också för sina familjer, för hur föräldrarna ska klara vinterns elräkning, beskriver Huhtala.

FSS – och Folkhälsans  –  uppgift och skyldighet är att lyfta fram positiva framtidsscenarier, påminna om att det alltid finns hopp och att man kan påverka sin framtid.

– Vi vill att unga ska känna att det finns en framtid och att de kan påverka sin framtid. Om de unga upplever att deras röst blir hörd, till exempel i fråga om klimatkrisen eller osäkerheten i världsläget, känner de att det finns hopp, att de kan påverka vad som kommer att hända.

 

Huhtala säger att det görs mycket nu, och att de ungas välmående och psykiska hälsa får utrymme i samhällsdiskussionen.

– Speciellt lyfts psykisk ohälsa fram, men jag skulle vilja att unga hörs i alla frågor. Det tar bara några år, så är de som är unga nu beslutsfattare. Och unga ser kanske saker som inte vuxna ser.

Firar lucia och deltar i insamlingen

Cecilia Huhtala säger att lucia är en viktig tradition i hennes familj, det innebär ett startskott för vintern. Familjen äter lussebullar, som är en favorit i deras hem – och det är Huhtala och hennes syster som brukar baka dem.

Hon deltar i luciainsamlingen, sålde luciamärken som barn och brukar alltid följa med kröningen i tv, var hon än är. I år blir det roligt att se hur det går till bakom kulisserna och att träffa Finlands Lucia och tärnorna.

– När jag flyttade till Helsingfors på hösten tänkte jag att nu kan jag fara och se på luciakröningen i Domkyrkan – men nu ska jag kröna henne, och det blir ju ännu roligare!

 

Text: Johanna Savander
Foto: Mikko Käkelä