Publicerad 13.12.2020

Lucia sprider ljus och glädje även i coronatider

Finlands Lucia 2020 Ingrid Enckell kröntes i kväll av undervisningsminister Li Andersson i Helsingfors domkyrka. En annorlunda kröning till trots var kvällen stämningsfull och fylld av vacker musik, glädje och hopp.

Stämningen i den tomma domkyrkan var varm och ljuslågorna på de många ljusen fladdrade glatt då Ingrid Enckell kröntes till Finlands Lucia 2020. Hon kröntes av undervisningsminister Li Andersson, som talade varmt om luciatraditionen.

– Lucia har alltid varit en tradition som handlar om att stanna upp, mitt i den stress och hets som tyvärr ofta utgör vår vardag. Att stanna upp, dra ett djupt andetag och i stället uppmärksamma en stund av gemenskap, hur vi samlas kring det ljus och den värme som Lucia representerar under den tid på året då vi är som starkast omgärdade av mörker och kyla.

 Det gångna året har för många varit tungt och minister Andersson betonade vikten av gemenskap och av att stöda varandra i tunga tider. Hon pratade om en coronapandemi som inte behandlat oss jämlikt, och om ett samhälle där klyftorna mellan barn och unga ökat och där allt fler mår sämre.

 – Våra barn och unga behöver stöd både för sin inlärning och sitt välmående, och vi bär ett viktigt gemensamt ansvar att svara på detta stödbehov. Ett sådant stöd kan vi erbjuda våra unga endast tillsammans.

– Ingrid, du har ett viktigt och angeläget uppdrag, då du låter oss stanna upp och samlas kring det ljus och den värme som du sprider, för att uppmärksamma vikten och värdet av gemenskap.

 Därefter krönte minister Andersson officiellt Ingrid Enckell till Finlands Lucia, och fäste luciasmycket runt halsen på henne.

 

Lucia bär ett stort uppdrag

Kyrkoherde Johan Westerlund berättade i sitt välkomsttal om luciatraditionen, som traditionsenligt samlat hundratals människor i domkyrkan och många fler utanför och runt stan. Just i år, då folksamlingar inte är möjliga, är lucia speciellt viktig för att ljuset, sången och hoppet ska ges utrymme. Westerlund riktade sig i sitt tal både till Finlands Lucia och alla andra lucior i landet.

– Lucia som kröns här i kyrkan i dag, och alla Lucior i mindre sammanhang runt vårt land. Du bär ett stort uppdrag: Att fylla tystnaden med din sång, att besegra mörkret med ditt ljus!

Samfundet Folkhälsans ordförande Siv Sandberg önskade lucia lycka till inför sitt uppdrag.

– Att bära luciakronan är alltid ett stort uppdrag. Du Ingrid har en alldeles särskild uppgift att sprida ljus i en svår tid. På Folkhälsans vägnar vill jag önska dig lycka till.

Sandberg påminde även om att var och en av oss har ett ansvar för att samhället ska hålla ihop också under svåra tider.

 – Man behöver inte vara en supermänniska, men var och en kan göra någon annans tillvaro lite ljusare, sade Sandberg.

 

Musiken berör och förenar

Luciakröningen var en stämningsfull och berörande tillställning, inte minst tack vare den fantastiska musiken, som i år på grund av de rådande omständigheterna till stor del spelats in på förhand. Speciellt för i år var även sammansättningen av tre tidigare års lucialåtar till en stämningsfull helhet. Även lucias vackra sång förgyllde kvällen, och i år sjöng lucia hela tre egna sånger.

– Lucia, tärnorna och sången behövs nu mer än någonsin. Det var självklart för oss att jobba för att kunna ordna en vacker luciakröning också i år. Vi valde att lyfta fram sånger med texter som handlar om att bli sedd i mörkret. Sådana texter behöver vi kanske alla höra i dessa tider, sade luciakörens dirigent Jannike Sandström strax innan luciakröningen. 

Finlands Lucia 2020 är frontfigur för luciainsamlingen, som fortsätter över årsskiftet. Ingrid Enckell gläds över sitt ärofyllda luciauppdrag.

– Jag är jättetacksam och väldigt glad för den här fina uppgiften som jag har fått. Jag hoppas att jag kan sprida massor av glädje, kärlek och ljus i den här exceptionellt mörka vintertiden efter detta år som varit jobbigt för många människor.

 

Årets luciakröning var på många sätt olik tidigare kröningar. På grund av coronapandemin anpassades den enligt rådande restriktioner. Lucia kröntes i en tom domkyrka, ingen kortege eller luciamarknad hölls och det blev ingen folkfest i centrum av Helsingfors. Lucia med följe spred ändå värme och glädje genom en stämningsfull tv-sändning, och kommer även gör sina kommande uppträdanden på distans eller utomhus. Alla besök av luciaföljet har planerats för att kunna hållas på ett tryggt sätt.

Luciainsamlingen samlar in medel för att stöda barnfamiljer som har det svårt i sin vardag. Under 2019 inbringade insamlingen 181 000 euro. Årets insamling pågår fram till den 31.1.2021. Du kan läsa mer om insamlingen och delta på www.lucia.fi

Text: Annika Sjöblom

Bild: Karl Vilhjálmsson