Publicerad 30.10.2020

Köp ett luciamärke och stöd lokal verksamhet

Luciamärket säljs av de lokala Folkhälsanföreningarna till förmån för den hälsofrämjande verksamheten på orten. I fjol såldes drygt 12 100 luciamärken av lokalföreningarna och det gav dem drygt 30 500 € i intäkter.

Nu är luciamärket här igen. Pengarna från luciamärkesförsäljningen används för hälsofrämjande verksamhet i Folkhälsans lokala föreningar, medan pengarna från den riksomfattande luciainsamlingen används för att stöda utsatta familjer, som har svårt att orka i vardagen.

Luciamärket kostar fyra euro, försäljarna får en provision på 80 cent per sålt märke. Föräldrarnas tillstånd behövs för att ett barn ska få sälja märken.

Alterniva betalningsformer för luciamärkesförsäljningen har efterlysts, så i år testar vi betalning med Mobile Pay som komplement till kontantförsäljning.

Du kan läsa mera om luciamärket på Finlands Lucias webbplats. Luciamärket säljs också i Folkhälsanhusen och i Luckorna. För mera info, e-posta lucia@folkhalsan.fi eller ring 050 360 7933.

Luciamärket och luciakorten kan även köpas i webbutiken lucia.fi/shop. Webbutikens försäljning är till förmån för luciainsamlingen.