Ge en betydelsefull gåva till dina nära och kära

Köp en klimatvänlig julgåva till släkt och vänner. Försäljningsintäkterna går oavkortat till luciainsamlingen. Med hjälp av ditt bidrag kan vi stöda barnfamiljer i utsatta situationer. Insamlingens medel används bland annat för att arrangera Folkhälsans FamiljeKraft-läger, där familjer får chansen till viktigt kamratstöd och ett avbrott från vardagspusslet. Du hittar gåvan i vår luciashop